คณะครูและนักเรียนภาษาฝรั่งเศส รร.สันกำแพง ร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตร DELF Scolaire 2019

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง ในนามประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเขตภาคเหนือตอนบน นำคณะครูและนักเรียนภาษาฝรั่งเศสที่ผ่านการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสมาตรฐานสากล DELF Scolaire 2019 จำนวน 16 คน เข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตร DELF Scolaire 2019
จากนางคาโรลีน สมิชต์ ผู้ช่วยและที่ปรึกษาด้านภาษาฝรั่งเศสฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ณ โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ในโอกาสนี้ นายสิทธิชัย ใจมุข นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนสันกำแพง ได้รับประกาศนียบัตรและของรางวัลจากสำนักทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในการสอบผ่านการวัดระดับภาษาฝรั่งเศสมาตรฐานสากลได้คะแนนสูงสุดเป็นลำดับที่ 7 ของภาคเหนือตอนบน ในระดับ A1

ร่วมแสดงความคิดเห็น