คณะครูและนักเรียนภาษาฝรั่งเศส รร.สันกำแพง ร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตร DELF Scolaire 2019

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ ผู้อำ … อ่านเพิ่มเติม คณะครูและนักเรียนภาษาฝรั่งเศส รร.สันกำแพง ร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตร DELF Scolaire 2019