กอ.รมน.จ.น่าน ประชุมชี้แจงความคืบหน้าของการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.พ.อ.รุศมนตรี จิณเสน รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่าน(ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ พ.อ.พงศ์ศิริ พงศ์อาริยะมงคล หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัดน่าน เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงความคืบหน้าของการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ.เวียงสา จ.น่านในการติดตามปัญหาการประกันภัยการปลูกข้าวโพดฯ ที่เกิดปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ณ ห้องประชุม อ.เวียงสา โดยมี มว.อ.เฉลิมกิตต์ กฤตยาวิเศษศักดิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารตำแหน่งงานปกครอง ปรท.นอภ.เวียงสา เป็นประธานในการประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดนำโดยนายรัตน์ คุรฑนา อุปนายกสมาคมเกษตรผู้ปลูกข้าวโพด จ.น่าน มีนางพัฒน์นรี ทาสม รักษาการเกษตร อ.เวียงสา และ นายธวัช นิกรวงศ์สิริ ผจก.ธกส.สาขาเวียงสา ได้ชี้แจงให้เข้าใจถึงปัญหาข้อขัดข้องเนื่องจากเกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาดและไม่เข้าใจในระเบียบแบบแผนของทางราชการทำให้การปฏิบัติงานซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีความล่าช้าทำให้แกนนำและเกษตรกรมีความเดือดร้อนหลังจากที่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดได้รับฟังคำชี้แจงจากส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วได้มีความพอใจและยินดีปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการทุกขั้นตอนจนกว่าจะได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!