กอ.รมน.จังหวัดน่าน เผยแพร่สร้างการรับรู้ถึงพิษภัยของปัญหาไฟป่า

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 น.พ.อ.รุศมนตรี จิณเสน รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่าน (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ พ.อ. พงศ์ศิริ พงศ์อาริยะมงคล หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ ร่วมประชุมกับสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน เพื่อร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ทราบถึงพิษภัยและร่วมกันป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้กับประชาชนพื้นที่จังหวัดน่านโดยผ่านช่องทาง ทีวีช่องหลัก,เคเบิลทีวี,นสพ.และเครือข่ายสถานีวิทยุทั้ง 15 อำเภอของจังหวัดน่าน โดยมี พ.อ. พยอม บุญทร นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน นำทีม โดยสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่านมีความเต็มใจและพร้อมที่จะเดินเคียงข้างกับทุกภาคส่วนในการเป็นกระบอกเสียงและกระจายข่าวสารสู่ทุกชุมชนเพื่อหยุดยั้งและป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!