พาเด็กน้อย เที่ยวบัวตองลองน้ำแร่

คณะครูและอาจารย์ นำเด็กบนดอยสูง ใน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน กว่า 150 ชีวิต ทัศนศึกษาทุ่งดอกบัวตอง และลงไปแช่น้ำแร่เพื่อผ่อนคลาย ครูเผยถึงชีวิตเด็กน้อยที่พ่อแม่มีฐานะยากจน หากไม่นำมาทัศนศึกษา ก็ไม่มีโอกาสท่องเที่ยวทั้งที่เป็นคนในพื้นที่
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นางอโนชา มุ่งมิตรภาพ ผู้ดูแลบ่อน้ำพุร้อนบ้านหนองแห้ง ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เมื่อวานที่ผ่านมา ได้มีคณะครูและอาจารย์จาก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหว่าโน, โรงเรียนบ้านแม่อูคอ และ โรงเรียนบ้านคำสุข นำเด็กนักเรียน จำนวน 167 คน ซึ่งเป็นเด็กชนเผ่ากะเหรี่ยงและม้ง ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของ อ.ขุนยวม โดยพบว่าเด็ก ๆ มีความสุขและชอบแช่น้ำร้อนเป็นอย่างมาก
นายทิตย์คำ ทวิชากรสีทอง ผอ.โรงเรียนบ้านแม่อูคอ เปิดเผยว่าการนำเด็กมาแช่น้ำร้อน ที่บ่อน้ำร้อนหนองแห้งดังกล่าว เป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษา) ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม มุ่งเสริมเจตคติและคุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียน รู้จักและเข้าใจตนเองสร้างจิตสำนึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
ผอ.โรงเรียนบ้านแม่อูคอ กล่าวต่อไปว่า การนำเด็กมาทัศนศึกษา ส่วนหนึ่งเป็นการทำให้เด็กชาวเขาเหล่านั้น ได้มีโอกาสได้ท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัด ถึงแม้ว่าเด็กจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยว แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้มีโอกาส สาเหตุมาจากความยากจนและไม่มีคนพาไป ทั้งที่อยู่ไม่ใกลจากหมู่บ้านเท่าใดนัก ได้แต่มองรถของนักท่องเที่ยว ที่วิ่งผ่านโรงเรียนไปมาทุกวัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!