สุดยอด! ชุดสื่อการเรียนรู้การส่งกำลังด้วยเฟืองตรง คว้างรางวัลชนะเลิศ โครงงาน KidBright

0
200
ผศ.ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ และอาจารย์วทัญญู ชัยยะ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำผลงาน “ชุดสื่อการเรียนรู้การส่งกำลังด้วยเฟืองตรง” คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงาน KidBright : Coding at school for Teacher “KruKid Contest” พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ 2 ชั้น 5 กรุงเทพมหานคร

สำหรับ โครงงาน KidBright : Coding at school for Teacher “KruKid Contest” เป็นหนึ่งในงานรวมพลคน KidBright” Kidbright Developer Conference 2019 (KDC19) จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานพันธมิตรมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพครูผู้สนในการสร้างสื่อการเรียนการสอนผ่านบอร์ด KidBright และ KidBrightIDE สร้างพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชน เพื่อมุ่งสู่ Digital Thailand และพัฒนาเครื่องมือสอนวิทยาศาสตร์และคู่มือการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยอุปกรณ์ KidBright จึงเป็นเป็นเวทีให้ครูผู้สอนมีโอกาสแสดงความสามารถในการพัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่เหมาะสมในการสอนระดับพื้นที่หรือระดับสากล
โดยผลงาน “ชุดสื่อการเรียนรู้การส่งกำลังด้วยเฟืองตรง” ผลงานผศ.ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ และอาจารย์วทัญญู ชัยยะ เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันและจัดแสดงนิทรรศการในงาน “The 48 International Exhibition of Inventions Geneva” ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือเทียบเท่า ในเดือนพฤษภาคม 2563 ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น