สุดยอด! ชุดสื่อการเรียนรู้การส่งกำลังด้วยเฟืองตรง คว้างรางวัลชนะเลิศ โครงงาน KidBright

ผศ.ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ และอาจารย์วทัญญู ชัยยะ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำผลงาน “ชุดสื่อการเรียนรู้การส่งกำลังด้วยเฟืองตรง” คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงาน KidBright : Coding at school for Teacher “KruKid Contest” พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ 2 ชั้น 5 กรุงเทพมหานคร

สำหรับ โครงงาน KidBright : Coding at school for Teacher “KruKid Contest” เป็นหนึ่งในงานรวมพลคน KidBright” Kidbright Developer Conference 2019 (KDC19) จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานพันธมิตรมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพครูผู้สนในการสร้างสื่อการเรียนการสอนผ่านบอร์ด KidBright และ KidBrightIDE สร้างพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชน เพื่อมุ่งสู่ Digital Thailand และพัฒนาเครื่องมือสอนวิทยาศาสตร์และคู่มือการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยอุปกรณ์ KidBright จึงเป็นเป็นเวทีให้ครูผู้สอนมีโอกาสแสดงความสามารถในการพัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่เหมาะสมในการสอนระดับพื้นที่หรือระดับสากล
โดยผลงาน “ชุดสื่อการเรียนรู้การส่งกำลังด้วยเฟืองตรง” ผลงานผศ.ดร.สุบงกช โตไพบูลย์ และอาจารย์วทัญญู ชัยยะ เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันและจัดแสดงนิทรรศการในงาน “The 48 International Exhibition of Inventions Geneva” ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือเทียบเท่า ในเดือนพฤษภาคม 2563 ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!