ทีมสหวิชาชีพ ออกหน่วยบริการสุขภาพจิต หน่วยแพทย์เฉลิมพระเกียรติเคลื่อนที่ ณ จ.น่าน

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.2562 นพ.การันต์ วงศ์ปราการสันติ จิตแพทย์โรงพยาบาลสวนปรุง นำทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลสวนปรุง, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 และสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ออกหน่วยบริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ ในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.ท่าวังผา จ.น่าน โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจประเมินภาวะซึมเศร้า ความเครียด พัฒนาการเด็กฯ พร้อมให้คำปรึกษา และรับสื่อความรู้สุขภาพจิต

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!