ทหารพัฒนา นพค.36 ร่วมกับไทยประกันชีวิต มอบผ้าห่มกันหนาว 300 ผืน เพื่อคลายหนาวและอุปกรณ์กีฬา

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 300 ผืน และอุปกรณ์การกีฬา ฟุตบอล เซปักตะกร้อ แบดมินตัน ปิงปอง บาสเก็ตบอล ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) และโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ณ กองบังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 บ้านคอนผึ้ง ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาวให้แก่เด็กนักเรียน และสนับสนุนให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา อย่างสม่ำเสมอ เพื่อคลายความหนาวเย็น
สำหรับพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสภาพพื้นที่เป็นป่าภูเขา โรงเรียนและหมู่บ้านจะอยู่ในพื้นที่สูงและราบลุ่มในถิ่นกันดารติดชายแดน ในช่วงหน้าหนาวอากาศจะหนาวเย็น โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนอากาศจะหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด17-18 องศา ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง ยังคงขาดแคลนและมีความต้องการเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันหนาวอีกจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!