แอ่วเฮือนโบราณ เฮียนฮู้ฮีต ผญ๋าล้านนากั๋น พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

27-29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-17.00 น. ชวนแอ่ว เฮียนฮู้ฮีต ผญ๋าล้านนากั๋น พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในงานมีกิจกรรมสาธิตวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ อาหารการกินของชาติพันธุ์ต่างๆในล้านนา (ไทลื้อ ไทยวน ไทเขิน ไทใหญ่ และกลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมล้านนา) อาทิ การประดิษฐ์โคมประดับ การละเล่นดนตรีและการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ การประดิษฐ์ผางประทีป การประดิษฐ์งานใบตอง การปลูกพืชผักสวนครัว พืชผักล้านนา การทำกระเบื้องดินขอ การเขียนตัวเมืองเบื้องต้น นิทรรศการทางสถาปัตยกรรม การร่างภาพเรือนล้านนาเบื้องต้นฯ

นิทรรศการและการเรียนรู้ เรื่องกล้วยไม้พื้นเมือง การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ และพันธุ์พืชต่างๆ การเรียนรู้การปลูกข้าว และพันธุ์ข้าวต่างๆ การเสวนาความรู้เรื่องข้าว กาดหมั้ว และกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆ จากเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาอีกมากมาย ได้รับความสนใจจากน้องๆนักศึกษากันอย่างมากมาย ที่ได้เรียนรู้ และได้ฝึกปฏิบัติลงมือทำจริง ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนนา มช.(ตรงข้ามตลาดต้นพยอม ฝั่งคันคลองฯ)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!