พัฒนาการ อ.ท่าสองยาง ลงพื้นที่ ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางมัลลิกา จีนหลักร้อย พัฒนาการ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มสตรีผู้ขอรับการสนับสนุนเงินทุน ประเภททุนหมุนเวียน จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2563 เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มฯ จำนวน 3 กลุ่ม ณ บ้านแม่ตื่น หมู่ที่ 2 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!