พระยืนยัน! สาวในคลิปเป็นหลานสาวแท้ๆ ส่งเสียเลี้ยงดู รักแบบลูกหลาน ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

จากกรณีที่เป็นข่าวฉาวมีคลิปที่พระรูปหนึ่ง ในวัดแห่งหนึ่ง พื้นที่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เป็นคลิ
ปจากกล้องวงจรปิดของวัดได้บันทึกภาพ ขณะพระดังกล่าวได้แตะเนื้อต้องตัวหญิงสาววัยรุ่น มีการ
เดินโอบไหล่ จับผม มีหญิงสาวนวดให้ด้วย และบันทึกการพูดคุยกันทางไลน์ด้วย นอกจากนี้ ยัง
มีการระบุว่าทางพระซื้อบ้านให้อยู่บริเวณหลังวัด ทางชาวบ้านทนไม่ไหวได้ส่งคลิปให้สื่อตรวจสอบ
พฤติกรรมของพระรูปดังกล่าว
และต่อมาเมื่อบ่ายวันที่ 28 พ.ย. 2562 ทางเจ้าหน้าที่ อ.สันป่าตอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนัก
พระพุทธศาสนา จ.เชียงใหม่ และเจ้าคณะ ต.ยุหว่า เขต 1 เข้าตรวจสอบเรื่องราวที่วัดตามที่
ถูกระบุอยู่ใน ต.ยุหว่า โดยเจ้าอาวาสได้ยอมรับว่าตนเอง คือพระรูปที่ปรากฎอยู่ในคลิปภาพ เบื้อง
ต้นได้ปฏิเสธความสัมพันธ์เชิงชู้สาว ซึ่งเด็กสาวคนที่ปรากฎในคลิปเป็นหลานสาวๆ แท้ ลูกของน้อง
ชาย พร้อมนำหลักฐานบัตรประจำตัวของหลานสาวมายืนยันด้วย เนื่องจากมีปัญหาครอบครัว พ่อ
แม่แยกทางกัน และภายหลังน้องชายได้เสียชีวิตไป เด็กหญิงสาวต้องกลายเป็นเด็กกำพร้า ตนเห็นว่า
เป็นหลานสาว จึงรับอาสาอุปการะในการเลี้ยงดูและส่งเสียเรียนหนังสือ โดยให้อาศัยอยู่บ้านของญาติ
โดยให้เงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันสัปดาห์ละ 300 บาท
สำหรับในคลิปจะเป็นการถูกเนื้อต้องตัว เกิดจากความรักแบบลูกหลานเท่านั้น แต่ก็ไม่ทราบจุด
ประสงค์ของผู้ที่นำคลิปจากกล้องวงจรปิดของทางวัด ไปเผยแพร่และมีลักษณะในการบิดเบือนข้อ
เท็จจริง ขอยืนยันว่าตนเองทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ร่วมแสดงความคิดเห็น