สมาคมราชกรีฑาฯ ร่วมใจต้านภัยหนาวมอบผ้าห่มช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยใน จ.ลำปาง

พล.ต.ปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา นายกสมาคมราชกรีฑาสโมสร เป็นตัวแทนในนามสมาคมฯ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดลำปาง นำผ้าห่มกันหนาว จำนวน 750 ผืน มอบให้กับจังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการ “สมาคมราชกรีฑา ร่วมแบ่งปันไออุ่น มอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัย จ.ลำปาง” ซึ่งได้มีการจัดทำพิธีส่งมอบผ้าห่มกันหนาวขึ้น ที่ ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง และนายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานทางปกครองอำเภอเมืองลำปาง และจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง รวมถึงจากส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นตัวแทนในนามจังหวัดให้การต้อนรับ และร่วมกันเป็นสักขีพยานในการรับ-มอบผ้าห่มกันหนาวจำนวนดังกล่าว โดยในโอกาสทำพิธีรับ-มอบผ้าห่มครั้งนี้ นายกสมาคมราชกรีฑาสโมสร พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายอำเภอเมืองลำปาง และหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันทำการส่งมอบผ้าห่มให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว และผู้ด้อยโอกาสบางส่วนในเขตท้องที่อำเภอเมืองลำปาง ซึ่งยังขาดแคลนเครื่องกันหนาว รวมจำนวน 80 ผืน 80 ครอบครัว โดยในส่วนของผ้าห่มที่เหลืออีกจำนวน 670 ผืน ทางจังหวัดลำปางได้มอบให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบนำไปบริหารจัดการ เพื่อให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ผู้ด้อยโอกาสที่ยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยอื่นๆ ในเขตพื้นที่ห่างไกลตามถิ่นทุรกันดารต่างๆ ทั้ง 12 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง จะได้รวบรวมนำส่งมอบให้ถึงมือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาว และผู้ที่มีความต้องการเครื่องนุ่งห่มในโอกาสต่อไป
ทั้งนี้ สำหรับสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดลำปาง พบว่าในปัจจุบันหลายๆ เขตพื้นที่ ในอำเภอต่างๆ ได้เริ่มที่จะมีอุณหภูมิลดต่ำลง ซึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจากร่องความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน ได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้เขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มมีอากาศหนาวเย็นในช่วงเช้า และช่วงค่ำ โดยทั่วไปอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 20-21 องศาเซลเซียส ซึ่งในช่วงฤดูหนาวปีนี้ ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศไว้ว่า จะมีอากาศหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมา โดยอากาศจะเย็นลงอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมกราคม 2563 ซึ่งในส่วนนี้ทางจังหวัดลำปาง ได้มีการสำรวจข้อมูลความต้องการเครื่องกันหนาวในเขตพื้นที่เบื้องต้น และพบว่าในปี 2563 ในเขตพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดลำปางจะมีราษฎรประสบความเดือดร้อนจากภัยหนาวรวมจำนวนกว่า 127,788 ราย ประกอบไปด้วย ผู้สูงอายุ, เด็กไร้ผู้อุปการะ, ผู้พิการ ทุพลภาพ, ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประสบความเดือดร้อนอื่นๆ โดยในจำนวนดังกล่าวคาดว่าจะมีผู้ต้องการรับความช่วยเหลือขอรับเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 127,663 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!