อ.ปาย ร่วมกับสาธารณสุข อ.ปาย เปิดมหกรรมเดิน-วิ่ง-ปั่น-แอโรบิค เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย และนายโชคชัย เวชกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10.50 กม. โดยมี พลโท เสด็จ บัณฑิต อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก และอดีตรองผู้บัญชาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เป็นประธานพิธีปล่อยตัวนักกีฬาเดิน-วิ่ง และวิ่งมินิมาราธอน ในโครงการ “รวมพลังสร้างสุขภาพ” มหกรรมเดิน-วิ่ง-ปั่น-แอโรบิค เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 13 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตรนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอปาย โดยมีกำหนดการดังนี้ เวลา 04.00-06.00 น. เปิดสมัครและรับลงทะเบียนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เวลา 06.10 น. ปล่อยตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขันมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร เวลา 06.15 น. ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 4 กิโลเมตร และเวลา 08.30 น. นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปายมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ ผู้ชนะการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนชาย (over all), ผู้ชนะการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนหญิง (over all), ผู้ชนะการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนตามกลุ่มอายุ, ผู้ชนะการแข่งขันเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ และการแข่งขันมินิมาราธอน ชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป
ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายชุมพล วิจิตรพร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายอุดม แสนคำวัง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ พลโท เสด็จ บัณฑิต และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นายประเวช บุญทะวงศ์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,544 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!