ชุมชนจิตอาสา 2 ตำบล ในเมืองปาย จับมือร่วมสร้างสะพานเพื่อเชื่อม 2 ตำบล

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ร้อยตรีเอี่ยม กันทาน้อย กำนันตำบลแม่ฮี้ อ.ปาย ร่วมกับ นายเจริญ ต๋าคำ กำนันตำบลทุ่งยาว อ.ปาย พร้อมด้วยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ฮี้ และตำบลทุ่งยาว และจิตอาสาราษฎรทั้งสองตำบล เจ้าหน้าที่ทหารจาก ร้อย.ร.751 ค่ายโสภณบัณฑิตย์ อ.ปาย และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ได้ช่วยกันทำสะพานไม้ไผ่เพื่อเดินทางข้ามไปมา
ระหว่างตำบลทุ่งยาวกับตำบลแม่ฮี้ สถานที่บ้านทุ่งโป่ง-บ้านทรายขาวนางสาวจุไรรัตน์ กันทาสุข ผญบ.บ้านแม่เย็น ต.แม่ฮี้ เปิดเผยว่า เดิมพื้นที่ดังกล่าว ราษฎรทั้งสองตำบลได้สร้างสะพานไม้ไผ่ลำลองเพื่อเชื่อมให้สามารถไปมาหาสู่ได้สะดวก ต่อมาเมื่อช่วงน้ำหลากสะพานได้ถูกทำลายลง จึงต้องสร้างขึ้นมาใหม่ทดแทน ซึ่งสะพานดังกล่าวจะช่วยย่นระยะทางระหว่าง 2 ตำบลกว่า 15 กม.

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!