ทีมฮักฮอม ว้ารางวัลชนะเลิศที่ 1 รับเงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรในงาน“แพร่โชว์ดี”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามที่จ.แพร่ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ได้งานจัดแสดงผลงานและประกวดผลงานอัตลักษณ์ล้านนาจังหวัดแพร่ “แพร่โชว์ดี” ที่บ้านวงศ์บุรี อ.เมือง จ.แพร่ เมื่อคืนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ สนับสนุนให้เกิดการผลิต การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยนักออกแบบรุ่นใหม่ ๆ เป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ ผู้ผลิตให้ออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ล้านนา อัตลักษณ์จังหวัดแพร่ เริ่มต้นจากการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป มาคัดเลือกเหลือทีมนักออกแบบจำนวน 10 ทีม รับการสนับสนุนเงินรางวัลตั้งต้นในการผลิต ออกแบบ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ของตน
ซึ่งมีความสวยงามร่วมสมัย แต่ยังคงอัตลักษณ์ล้านนา หรืออัตลักษณ์จังหวัดแพร่ อยู่ในผลงานทุกชิ้น ด้วยหลังจากพิธีเปิดได้มีการเดินแบบแสดงผลงาน เพื่อประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งผลการประกวดทั้ง 10 ทีม ที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดจากผู้เข้าร่วมงานในวันนี้ มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีมฮักฮอม ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมม่วนจอยได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมกำฟ้าได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร และรางวัลชมเชยอีก 7 ทีม ทีมละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรซึ่งได้แก่ทีม Dm Furniture, ทีม โชตสิกา, ทีมtectona, ทีมพระหลวงสไตล์ ,ทีมคํามีสตูดิโอ, ทีมร่องฟอง, ทีม P- Family และรางวัล Popular vote Social ได้แก่ทีมฮักฮอมได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น