จ.น่าน จัดโครงการ “สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน -วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดน่าน นายสัมฤทธิ์ สวามิภักคิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการ “สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน -วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562” โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน บูรณาการร่วมทุกภาคส่วน จัดขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562
การจัดกิจกรรมในครั้ง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ นำเงินรายได้จากค่าสมัคร โดยไม่หักค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจน จากท้องถิ่นทั่วประเทศ ให้มีโอกาสรับการศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การเดิน-วิ่ง ในครั้งนี้ ได้แบ่งเส้นทางการวิ่งออกเป็น 3 ระยะเส้นทาง ได้แก่เส้นทางเดินระยะทาง 5 กิโลเมตร ฟันรัน เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ เส้นทางวิ่ง ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร มินิมาราธาน และ เส้นทางวิ่ง ระยะทาง 21 กิโลเมตร ฮาล์ฟมาราธอน
ด้าน นายสัมฤทธิ์ สวามิภักคิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า การจัดโครงการ “สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน -วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 “ ในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นดั่งแสงนำใจ ของคนไทยทั้งชาติ และทรงเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน ในเรื่องของการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกายมาโดยตลอด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!