“วิ่งการกุศล HIV RUN 2019” มหกรรมเพื่อคนรักการวิ่ง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, สภากาชาดไทย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “HIV RUN @ CMU 2019” มหกรรมเพื่อคนรักการวิ่งครั้งยิ่งใหญ่ใจกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานพิธีเปิดงานวิ่งการกุศล HIV RUN 2019” พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน
ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก พร้อมนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบเป็นกองทุนช่วยเหลือเด็ก และเยาวชนที่มีเชื้อเอชไอวี เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล, มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ร่วมกับเชือเอชไอวี และจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนที่อยู่ร่วมกับเชื้อ เอชไอวี ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!