สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดกิจกรรม “รวมพลังจิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือสุเทพเชียงใหม่”

ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ “รวมพลังจิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือสุเทพเชียงใหม่”  ดร.รตนภูมิ โนสุ กล่าวว่า ด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้เชิญชวนลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ โดย สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จึงได้จัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ขึ้น เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมการทำคุณงามความดี มีจิตสาธารณกุศลให้เกิดแก่ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร่วมกันพัฒนาค่ายลูกเสือสุเทพสุเทพเชียงใหม่ให้มีความสวยงาม เรียบร้อยเหมาะสมเป็นสถานที่พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาชนตลอดจนประชาชนทั่วไป ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จากโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน บุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน โดยมี ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์รถขนขยะและอุปกรณ์ทำความสะอาดจากเทศบาลตำบลช้างเผือก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปรับพื้นที่ทำลานกิจกรรม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือสุเทพเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!