ชาว จ.แพร่ แสดงมุทิตาสักการะ พิธีต้อนรับสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศ คณะสงฆ์จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น.คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ โดยพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ พระภิกษุสามเณร ร่วมประกอบพิธีต้อนรับสมณศักดิ์สัญญาบัตร พัดยศ พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ ภาค ๖ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานแต่งตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ จำนวน 18 รูป และได้รับฐานานุกรมเจ้าคณะจังหวัด จำนวน 2 รูป
โดยมีนายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส อ่านพระบรมราชโองการประกาศเรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ถวายเครื่องราชสักการะแก่พระสงฆ์จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ นางสาวอนันยา เจียมศรีพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!