ค่ายพยาบาลในฝัน ครั้งที่ 12 ตอน “เวลา” (Time and tide wait for no man)

205
สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาล มช. ขอเชิญ นร. ม.ปลายที่สนใจ ร่วมกิจกรรมค่ายพยาบาลในฝัน ครั้งที่ 12 ตอน “เวลา” (Time and tide wait for no man)
ปัจจุบันการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทยนั้น นับเป็นปัญหาระดับชาติทั้งในเรื่องปริมาณกำลังคน และทักษะที่จำเป็นต่อการตอบสนองความต้องการ ด้านสุขภาพของประชาชนที่มีความหลากหลาย สาเหตุหลักมาจากความต้องการบริการสุขภาพ ของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก รวมทั้งข้อจำกัดในการเพิ่มการผลิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นคณะหนึ่งที่มีพันธกิจหลักในการผลิตพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพ ออกไปรับใช้สังคมมาเป็นระยะเวลานาน แต่นักเรียนและผู้ปกครองจำนวนมาก ยังไม่ทราบข้อมูล หรือมีข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับ การเข้าศึกษาต่อในคณะฯ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ต้องทราบในระหว่างศึกษาในคณะฯ
ดังนั้นสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการค่ายพยาบาลในฝัน (Born to be nurse camp) ขึ้น โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป้าหมายเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร การปฏิบัติตัวของนักศึกษาพยาบาล บทบาทของวิชาชีพพยาบาล ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจเพื่อเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลในอนาคต
โดยในปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 12 ตอน เวลา ในระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2563 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้เข้าชมอาคารเรียน ห้องฝึกปฏิบัติทางการพยาบาล พิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ อีกทั้งเปิดโอกาสให้ได้ร่วมฐานทดสอบความรู้ความสามารถ แนะนำการเรียนรู้บนหอผู้ป่วย สาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น นอกจากวิชาการที่มีประโยชน์แล้ว ยังได้รู้จักเพื่อนใหม่ รุ่นพี่แต่ละชั้นปี ผ่านกิจกรรมกีฬานันทนาการต่าง ๆ ที่สำคัญได้เข้าศึกษาดูงานยังแหล่งฝึกจริง ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ อีกด้วย
น.ส.กนกวรรณ จันทรัตน์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ค่ายพยาบาลในฝันได้รับความสนใจอย่างมาก โดยในแต่ละปีมีผู้สมัครเข้ามาร่วมการคัดเลือกจากทั่วประเทศ ปีนี้ภายใต้แนวคิด “เวลา” มีอะไรที่อยากทำ ให้รีบทำ เพราะรู้ตัวอีกที เวลาของเราอาจจะเหลือไม่มากแล้ว” คนเราทุกคนมีเวลาเท่ากัน คือ 24 ชม. แต่เราใช้ต่างกัน บางคนบ่นว่าไม่มีเวลา แต่แท้จริงแล้ว คือบริหารเวลาไม่เป็น ทำให้เสียโอกาสที่ดีของชีวิตไป เพราะอย่าลืมว่า วัน เวลา ผ่านแล้วผ่านไป ไม่สามารถย้อนกลับมาได้อีก จึงอยากเชิญชวนน้อง ๆ มาร่วมใช้เวลาแห่งความสุข ความประทับใจ และเป็นเวลาที่จะได้สัมผัสกับความฝันที่มีมานานให้เป็นความจริง นั่นคือ การเข้าสู่หนทางในการเป็นพยาบาลวิชาชีพ ค่ายพยาบาลในฝันเป็นประสบการณ์อีกมุมหนึ่งของชีวิต ที่จะได้เห็นภาพรวมของชีวิตการเป็นพยาบาล ตั้งแต่เริ่มต้นเรียนจนถึงก้าวสู่เวทีวิชาชีพอย่างเป็นทางการ รู้ลึก..รู้จริง..รู้ทุกสิ่งอย่างใกล้ชิด
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมค่ายพยาบาลในฝัน
– เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
– ไม่มีปัญหาในการเดินทาง นักเรียนที่อยู่นอกเขต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หรือ ต่างจังหวัด
ต้องมีผู้ปกครองดูแลในเรื่องการเดินทาง
– สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562 สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หรือชมรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/borntobenursecamp หรือ ต้องการสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 098-0177110 (พี่ปลื้ม) , 093-2931517 (พี่มายด์) , 053-935029 (รับจำนวนจำกัด) อย่าลืมมาร่วมใช้เวลาที่มีคุณค่าด้วยกัน…ที่นี่

ร่วมแสดงความคิดเห็น