พุทธศาสนิกชนแน่นวัด ร่วมพิธีรับสัญญาบัตรพัดยศ พระครูปัญญาสารนิวิฐ เจ้าอาวาสวัดสูงเม่น

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ตามที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนชัั้น สัญญาบัตรพัดยศแด่ พระครูปัญญาสารนิวิฐ เจ้าอาวาสวัดสูงเม่น และผู้จัดการสถาบันอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานวัดสูงเม่น เป็นพระครูเจ้าอาวาสวัดราษฏร์ ชั้นเอก ด้วยผลงานบริหารกิจการทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่ยอมรับของทางคณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานของชาติ ณ วัดสูงเม่น จ.แพร่ ตามรอยธัมม์ หลวงปู่ครูบามหาเถรผู้สร้างคัมภีร์ใบลานพระไตรปิฏกล้านนามากที่สุดในโลกจนทำให้ วัดสูงเม่น ได้รับการยอมรับว่า เป็นวัดที่มีการบริหารจัดการ ด้านอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน สมบูรณ์ระดับสากล ทั้งมิติทางศาสนา วัฒนธรรม เทคโนโลยี และเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงท่องเที่ยวธัมมวิถีแห่งเดียวในโลก มีผู้สนใจมาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก ทั้งภายในและต่างประเทศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา พระครูปัญญาสารนิวิฐ เจ้าอาวาสวัดสูงเม่น ได้เข้ารับ สัญญาบัตรพัดยศพระราชทาน ที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก ซึ่งนำมาซึ่งความปิติ ยินดีของศิษยานุศิษย์ และคณะศรัทธาญาติธัมม์ คณะศิษยานุศิษย์ และคณะศรัทธาวัดสูงเม่น จึงได้กำหนดจัดพิธีต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศรำลึกถึงคุณพระธัมม์ และแสดงมุทิตาจิตหลวงพ่อเจ้าอาวาส เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 16.30 น. มีขบวนแห่ธัมม์ และสัญญาบัตรพัดยศ จำนวน 21 ขบวน จากคณะศรัทธาต่างๆ จากหน้าที่ว่าการ อ.สูงเม่น มายังวัดสูงเม่นและมีประกอบพิธีอ่านตราตั้งและพิธีมุทิตาจิตต่อไป ณ วิหารพระเจ้าใจดี โดยมี นายพยุงศักดิ์ พลลูน นอภ.สูงเม่น เป็นประธานในพิธี ท่ามกลางพุทธศา สนิกชนมาร่วมพิธีจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!