แม่สะเรียงคึกคักเปิด “กาดฮิมยวม” แลนด์มาร์คใหม่ ของชุมชนเทศบาลแม่สะเรียง

เมื่อเย็นวันที่ 2 ธ.ค. 62 นายเทียนชัย โกมลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อ.แม่สะเรียง ได้เดินทางเป็นประธานเปิด “กาดฮิมยวม” หรือ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้  โดยมี ด.ต.เกษตร เสมอกิจ ประธานกองทุนหมู่บ้านในเวียง พร้อมคณะกรรมการกองทุน ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งกาดฮิมยวม ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.แม่สะเรียง ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุมชนบ้านในเวียง เปิดตลาดนัดเชิงวัฒนธรรม ให้พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการ 163 ราย ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ริมสะพานน้ำยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอนโดยเปิดขายอาหารพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง หลากหลายชนิด ทั้งของคาวของหวาน พืชผักผลไม้ สินค้า Otop สินค้า Handmade และ มีลานสร้างสุข สำหรับจัดทำกิจกรรมต่างๆ ได้ ซึ่งจะเปิดขายทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ทำให้บรรยากาศริมน้ำยวม คึกคักไปด้วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และอำเภอใกล้เคียง เดินทางมาจับจ่ายซื้อของกินของใช้ และได้กำหนดกาดฮิมยวม เป็นกาดปลอดแอลกอฮอล์ ลดการถุงพลาสติกและโฟม เพื่อเป็นการลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ “กาดฮิมยวม” เป็นตลาดที่เกิดขึ้นมาจาก กองทุนหมู่บ้าน บ้านในเวียง ม.2 ได้เขียนโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุน จากโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชา และเป็นการยกระดับสินค้าชุมชน และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!