เกษตรกร จ.พะเยา ปลูกหอมจีนจำหน่าย สร้างรายได้หลังทำนา

นางพัทยา ใจมา เกษตรกรในพื้นที่ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา กำลังเข้าทำการเก็บเกี่ยวผลผลิต และดูแลผลผลิตหอมจีน ที่เขาปลูกไว้ เป็นพื้นที่ประมาณ 3 ไร่กว่า หลังเกษตรกรในพื้นที่จำนวนมาก ทำการปลูกหอมจีนเพื่อจำหน่ายต้นหอม ให้กับลูกค้าและเป็นที่ต้องการของตลาด และมีราคาที่ดี โดยนางพัทยา เกษตรกรในพื้นที่ ต.แม่นาเรือ ระบุว่า ตนเองปลูกหอมจีน หรือทั่วไปเรียกว่าหอมแบ่ง จำนวนประมาณ 3 ไร่ 3 งาน ซึ่งจะจำหน่ายเป็นต้นหอม ให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มีการสั่งออเดอร์มาในสวน โดยจะใช้ระยะเวลาการปลูก ประมาณ 45 วัน จากนั้นก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าติดต่อมาซื้อ และเราก็จะทำการจัดส่ง โดยจะขายที่คิดเป็นกิโลกรัมละ 25 บาท ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่ดี ตนเองได้ทำการปลูกหอมจีนมาเป็นระยะเวลาหลายปี ซึ่งในแต่ละปีก็จะมีก็จะมีช่วงระยะเวลาในการปลูก ซึ่งเฉลี่ยต่อปี ก็จะปลูกประมาณ 5 รอบ โดยในแต่ละรอบของตนเองนั้น จะได้รับผลผลิตประมาณ 400-500 กิโลกรัมต่อ 1 รอบ ซึ่งในการเก็บออกจำหน่ายนั้น ตนเองจะได้รับยอดสั่งจองต่อพ่อค้าแม่ค้า จากนั้นก็จะทำการนำไปส่ง ซึ่งในแต่ละวันก็จะสามารถเก็บผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ในช่วงนี้พ่อค้าเดินทางมารับซื้อต้นหอมที่นี่อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี ในช่วงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!