ธรรมสัญจร โครงการอบรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562 อ.สันป่าตอง

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา คณะสงฆ์อำเภอสันป่าตอง ร่วมกับ อำเภอสันป่าตอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สภาวัฒนธรรมอำเภอสันป่าตอง จัดโครงการ อบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต(ธรรมสัญจร)อำเภอสันป่าตองครั้งที่5 ประจำปี 2562
โดยมี นายกบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดอำเภอสันป่าตอง ชมรมกำนันผู้บ้านใหญ่บ้านอำเภอสันป่าตอง คณะศรัทธาประชาชนพุทธศาสนิกชนในเขตอำเภอสันป่าตอง เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
ในงานนี้ เป็นการฟังเทศน์ เพื่อนำธรรมะไปใช้ในชีวิต ประจำวันได้ ตามหลักคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ดียิ่งขึ้น เป็นคนดี ของประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป ในงานมีกิจกรรมดังนี้มีการแสดง นิทรรศการ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล อปต.ในเขตอำเภอสันป่าตอง จำนวน 16 หน่วย มีการประกวดการแข่งขัน สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ตอบปัญหาธรรมะ และมอบ รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ ตามลำดับ โดยมีโรงเรียนในเขตอำเภอสันป่าตองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วัดพระบาทยั้งหวีด ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!