คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ร่วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว และชมรมดนตรีพื้นเมือง คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยให้บริการตรวจสุขภาพ การแสดงดนตรีพื้นเมืองและสันทนาการ พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน แด่สมาชิกในบ้านพักคนชราวัยทองนิเวศน์ นำโดย ศ.ดร.นพ. พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.พญ.วิชุดา จิรพรเจริญ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์​ครอบครัว คณ​ะแพทยศาสตร์​ มช. พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ มช. และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ บ้านพักคนชราวัยทองนิเวศน์ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น