อุเทน สุขทั่วญาติ ประธานสภาทนายความ จ.แพร่ พร้อมช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน 

นายอุเทน สุขทั่วญาติ ประธานสภาทนายความจังหวัดแพร่ เผยว่า ทนายความเป็นองค์กรหนึ่งที่สำคัญในกระบวนการยุติธรรม และมีองค์กรสภาวิชาชีพคือสภาทนายความ ได้มีการเลือกตั้งประธานสภาทนายความจังหวัดแพร่เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 โดยคนเอง ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก ได้รับการเลือกตั้งจากทนายความในจังหวัดแพร่ ให้เป็นประธานสภาทนายความจังหวัดแพร่ โดยสภาทนายความได้แต่งตั้งให้ปฎิบัติหน้าที่มีผลตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา มีวาระตั้งแต่ปี 2562-2565 (3 ปี) ซึ่งได้มีคณะกรรมการและคณะกรรมการที่ปรึกษาสภาทนายความ จังหวัดแพร่ ร่วมกันบริหารงานสภาทนายความจังหวัดแพร่มีหน้าที่หลักคือ
1. ช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย เช่น โครงการทนายความอาสาประจำส่วนราชการ, โครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ, โครงการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายฝ่ายคดี (ผู้ที่ขอความช่วยเหลือต้องเป็นผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรม), โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย, โครงการช่วยเหลือทางกฎหมายเกี่ยวกับคำสั่งทางปกครอง, โครงการช่วยเหลือทางกฎหมายสิ่งแวดล้อม และโครงการช่วยเหลือทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เป็นต้น
2. การบริหารงานภายในสภาทนายความจังหวัดแพร่ และประสานงานให้ความร่วมมือกับทุกองค์กร ตามนโยบายของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยสภาทนายความ จังหวัดแพร่ มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร และช่วยเหลือสภาทนายความในด้านต่างๆ ประสานงานเพื่อรับใช้กับสมาชิกทนายความในจังหวัดแพร่ ในเรื่องต่างๆ และดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น
สำนักงานสภาทนายความจังหวัดแพร่ ตั้งอยู่เลขที่ 600/9 หมู่ 9 ถนนน้ำทอง ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (ติดกับธนาคารออมสินสาขาน้ำทองหลังบิ๊กซีแพร่) โทร.054-532763, 080-0339889, 089-7557335, 081-5951749 ดังนั้นทางสภาทนายความจังหวัดแพร่จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบ เพื่อสภาทนายความจังหวัดแพร่จะได้รับใช้พี่น้อวประชาชนชาวจังหวัดแพร่ในโอกาสต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!