วิทูรย์ สินธุวงศ์ เดินทางเข้ารับตำแหน่ง ผอ.ร.ร.อนุบาลแพร่ พร้อมพัฒนาการศึกษาอย่างเต็มที่

0
622
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.09 น. นายเป็ล แหวนทอง รักษาราชการแทน ผอ.ร.ร.บ้านอ้อยวิทยาคาร อ.ร้องกวาง จ.แพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 (สพป.แพร่ 1) คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เดินทางส่ง นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผอ.ร.ร.บ้านอ้อยวิทยาคาร ในการเดินทางไปรับตำแหน่ง ผอ.ร.ร.อนุบาลแพร่ ตามคำสั่งแต่งตั้งโยกบ้ายข้าราชการครู สายผู้บริหารสถานศึกษา โดยการอนุมัติของ กศจ.แพร่ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562ในการเดินเข้ารับตำแหน่ง ผอ.ร.ร.อนุบาลแพร่ ของนายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ในวันนี้ ได้มี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ อดีต ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ได้ให้เกียรติร่วมเดินทางไปส่ง พร้อมกับทักทายนักเรียน และคณะครูร.ร.อนุบาลแพร่ ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ร่วมต้อนรับ ผอ.ร.ร.อนุบาลแพร่ คนใหม่ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น จากนั้นนายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลแพร่ คนใหม่ ได้สักการะศาลเจ้าที่ใน ร.ร.อนุบาลแพร่
ในขณะเดียวกัน นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ อดีต ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ได้กล่าวแสดงความยินดี และให้ข้อคิดในการทำงานกับ ผอ.ร.ร.อนุบาลแพร่ และมีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีจาก นายสุเมศวร์ พรหมมินท์ ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านร้องเข็ม นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียน อ.ร้องกวาง นายธรรมรงศํกดิ์ อินกัน อดีต ผอ.ร.ร.อนุบาลแพร่ และ ผู้บริหารอีกหลายๆ คน ที่มาร่วมต้อนรับและมอบดอกไม้แสดงความยินดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น