วิทูรย์ สินธุวงศ์ เดินทางเข้ารับตำแหน่ง ผอ.ร.ร.อนุบาลแพร่ พร้อมพัฒนาการศึกษาอย่างเต็มที่

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.09 น. นายเป็ล แหวนทอง รักษาราชการแทน ผอ.ร.ร.บ้านอ้อยวิทยาคาร อ.ร้องกวาง จ.แพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 (สพป.แพร่ 1) คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เดินทางส่ง นายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผอ.ร.ร.บ้านอ้อยวิทยาคาร ในการเดินทางไปรับตำแหน่ง ผอ.ร.ร.อนุบาลแพร่ ตามคำสั่งแต่งตั้งโยกบ้ายข้าราชการครู สายผู้บริหารสถานศึกษา โดยการอนุมัติของ กศจ.แพร่ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562ในการเดินเข้ารับตำแหน่ง ผอ.ร.ร.อนุบาลแพร่ ของนายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ในวันนี้ ได้มี นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ อดีต ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ได้ให้เกียรติร่วมเดินทางไปส่ง พร้อมกับทักทายนักเรียน และคณะครูร.ร.อนุบาลแพร่ ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ร่วมต้อนรับ ผอ.ร.ร.อนุบาลแพร่ คนใหม่ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น จากนั้นนายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลแพร่ คนใหม่ ได้สักการะศาลเจ้าที่ใน ร.ร.อนุบาลแพร่
ในขณะเดียวกัน นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ อดีต ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ได้กล่าวแสดงความยินดี และให้ข้อคิดในการทำงานกับ ผอ.ร.ร.อนุบาลแพร่ และมีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีจาก นายสุเมศวร์ พรหมมินท์ ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านร้องเข็ม นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียน อ.ร้องกวาง นายธรรมรงศํกดิ์ อินกัน อดีต ผอ.ร.ร.อนุบาลแพร่ และ ผู้บริหารอีกหลายๆ คน ที่มาร่วมต้อนรับและมอบดอกไม้แสดงความยินดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!