สืบสานงานศิลป์ เยือนถิ่นย้อนวิถี ร้อยซาวสี่ปี๋ บ้านเสานัก ลำปางหนา

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 20.00 น. ที่ผ่านมา กลุ่มสล่าสีน้ำเชียงใหม่ นำโดย นายเชิดชาย ศรีวิชัย(สล่าตุ๋ย) พร้อมสมาชิกสีน้ำ ได้ร่วมงาน สืบสานงานศิลป์ เยือนถิ่นย้อนวิถี ร้อยซาวสี่ปี๋ บ้านเสานัก 116 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมชมการแสดงตีกลองสะบัดชัยเปิดงาน จากค่ายฝึกรบพิเศษประตูผา ศิลปินเลือกจุดวาดภาพบ้านเสานัก และลงมือวาด
ร่วมจัดแสดงผลงานภาพวาดของศิลปินที่หน้าลานถุงข้าว หน้าบ้านเสานัก ร่วมรับประทานขันโตก ล้อมวงเสวนาศิลปิน กิจกรรมในครั้งนี้ มีเครือข่ายศิลปินในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือร่วมงาน ณ บ้านเสานัก 116  ถ.ราษฎร์วัฒนา ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น