สายธารน้ำใจ! คนแพร่ ไม่ทิ้งกัน ร่วมกันมอบน้ำใจ แก่เด็กๆ รร.บ้านท่าวะ

เวลา 11.00 น. วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ที่ รร.บ้านท่าวะ ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 (สพป.แพร่ เขต 1) นายมานพ บุญทน ผอ.รร.บ้านท่าวะ และคณะครู นักเรียน รร.บ้านท่าวะ ได้มีโอกาสต้อนรับ นางมยุรา หาญจิต นายกสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดแพร่ ร่วมกับ นางเสาวลักษณ์ วิสุทธิพล นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดแพร่ นางศรัญญา กิจภิญโญ นายกสโมสรโรตารี่เวียงโกศัยแพร่ นายนวัชระ เพชรพลอย ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ พร้อมทั้งสมาชิกทั้ง 4 หน่วยงาน ได้ร่วมกัน มอบสิ่งของ และทุนการเรียนการศึกษา รวมถึงร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวัน นักเรียน รร.บ้านท่าวะ ซึ่ง รร.บ้านท่าวะ เป็นโรงเรียนประจำหมู่บ้าน เป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารภายใต้โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่ ปัจจุบันมีนักเรียน อยู่ทั้งหมด 28 คน ในระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มี เผ่ามลาบรี (เผ่าตองเหลือง) มาเรียนและอยู่ประจำที่โรงเรียนจำนวน 7 คน ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1.5 กิโลเมตร โดยหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ห่างจาก ตัวเมืองแพร่ ประมาณ 112 กิโลเมตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!