นายก อบจ.แพร่ รุดดูสะพานเจ้าปัญหา แคบกว่าถนน ทำให้ผู้สัญจรไปมาประสบอุบัติเหตุเป็นประจำ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ พร้อมด้วย นายเสวี่ยง วังคำ เลขานุการฯ ลงพื้นที่สำรวจสะพานที่เป็นปัญหาให้กับผู้สัญจรไปมา และประสบอุบัติเหตุเป็นประจำ ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 มีผู้ประสบเหตุเสียชีวิต 3 ราย จากการเสียชีวิตเนื่องจากถนนมีความกว้างกว่าสะพานไป 2 เมตร ซึ่งถนนกว้าง 6.00 เมตร แต่สะพานกว้าง 4.00 เมตร จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดย นายก อบจ.แพร่ จะได้หาแนวทางการก่อสร้างสะพานให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับกับถนนจะได้ลดอุบัติเหตุตามที่ได้รับการร้องขอจากผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ เพื่อแก้ไขสะพานนี้ ช่วง ร.ร.บ้านกาศประชานุเคราะห์ ต.บ้านกาศ เชื่อม ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!