สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จ.เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 7 ธันวาคม 2562 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จ.เชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม โรงเรียนเอกชน จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2562” โดย อ.พรพิมล พิสุทธิพันธ์พงศ์ ประธานโครงการ และฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ อ.สุธี พิพิธวัฒนาพันธุ์ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้
เพื่อเป็นการนำเสนอ สื่อ นวัตกรรม ทั้งในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการบริหาร และการจัดการสถานศึกษา ด้านสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีการศึกษา ด้านหลักสูตร และ ด้านจิตวิทยา ของผู้บริหาร ครูระดับปฐมวัย จากโรงเรียนสมาชิกของสมาคมฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก อ.นริศรา เลิศล้ำ, อ.ชนินทร์ สุรินแก้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการ จ.เชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ข้อเสนอแนะ และให้คำปรึกษาให้กับผู้นำเสนอผลงาน ได้นำไปปรับใช้ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตนเองต่อไป ณ โรงเรียนโกวิทธำรง เชียงใหม่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!