รวมพลังวิ่งท้าลมหนาว แม่สะเรียงบริพัตรมินิมาราธอน ครั้งที่ 1

เช้ามืดวันนี้ 8 ธ.ค. 62 หม่อมราชวงค์ สุขุมพันธ์ บริพัตร เป็นประธานเปิดการแข่งขันวิ่งแม่สะเรียงมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 โดยมีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง กล่าวต้อนรับ โดยมี ผอ. รร.แม่สะเรียงบริพัตรศีกษา พร้อมบุคลากร นักเรียน และศิษย์เก่า นำกลุ่มมวลชลนักวิ่ง เพื่อสุขภาพทุกเพศทุกวัย วิ่งรวมพลังสามัคคี และทำการกดแตรปล่อยตัวนักวิ่งออกจากจุดสตาร์ทพร้อมกัน ณ สนามโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอนโดยโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการศิษย์เก่า และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง จัดงานวิ่งแม่สะเรียงบริพัตรมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยรางวัล หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ บริพัตร ประธานมูลนิธิจุมพฏ-พันธุ์ทิพย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายของเยาวชนและประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ประมาณ 1,300 คนสำหรับกิจกรรม วิ่งในครั้งนี้นำเงินรายได้จัดตั้งกองทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนเป็นทุนช่วยเหลือแก่เด็กเยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสที่มีความประพฤติดีแต่ฐานะยากจน ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามฐานะและความเหมาะสม ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาชั้นสูงสุดตามกำลังอัตภาพ ตลอดจนเพื่อเป็นทุนที่จะได้นำไปใช้ในกิจกรรมการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมตามความเหมาะสมต่อไป โดยการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งครั้งนี้ ได้มีการแบ่งเส้นทางระยะการวิ่งออกเป็น 2 ประเภท 2 ระยะทาง ได้แก่ ประเภท Fun Run วิ่งในระยะทาง 5.8 กิโลเมตร และประเภท Super mini วิ่งในระยะทาง 10.3 กิโลเมตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!