เกษตรกรแม่นาเรือ ปลูกพุทราพันธุ์น้ำนม ขายสร้างรายได้ดี

นายสุเมธ มาศมูล เกษตรกรวัย 55 ปี ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กำลังเข้าทำการเก็บผลผลิตพุทราพันธุ์น้ำนม ที่เขาทำการปลูกไว้กว่า 40 ต้น เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้เป็นจำนวนมาก และลูกขนาดใหญ่ซึ่งในแต่ละปี สามารถเก็บผลผลิตได้จำนวนมาก และจะใช้ระยะเวลาในการทยอยเก็บผลผลิตได้มากกว่า 3 เดือน นอกจากนั้นพุทราในสวนแห่งนี้ยังเป็นพุทราไร้สาร ใช้การดูแลแบบธรรมชาติและวิธีการห่อผล ซึ่งจะไม่ใช้สารเคมีฉีดพ่นเพื่อกำจัดแมลง
โดย นายสุเมธ กล่าวว่า สวนพุทราของตนเองปลูกมาแล้วประมาณ 10 ปี ซึ่งแรกเริ่มปลูกไว้ประมาณ 80 ต้น ต่อมาต้นมีขนาดใหญ่จึงได้ทำการตัดทอนออก เพื่อให้ต้นที่สมบูรณ์ได้รับแสงและออกลูกมากขึ้น โดยวิธีการดูแลของตนเองนั้น จะใช้วิธีพอผลออก ก็จะทำการห่อแทบทุกผลเพื่อป้องกันแมลง ซึ่งในปีนี้ผลผลิตออกลูกเป็นจำนวนมาก จนห่อแทบไม่ทันก็ต้องทิ้งไป เนื่องจากสภาพอาอากาศที่แล้งจึงทำให้พุทราออกลูกจำนวนมาก และผลผลิตจะมีความหอมหวานอร่อย โดยผลผลิตปีนี้คาดว่า หากทยอยเก็บผลผลิตไปเรื่อย ๆ ก็จะสามารถเก็บผลผลิตได้เฉลี่ย 100 กิโลกรัมต่อต้น สำหรับการจำหน่ายนั้น จะจำหน่าย โดยเกรด A จำหน่ายที่ราคากิโลกรัมละ 40 บาท และเกรดอื่น ๆ ก็จะลดหลั่นลงไป ซึ่งหลังจากที่เก็บผลผลิตแล้วก็จะนำไปจำหน่ายบริเวณหน้าบ้านตนเองก็จะมีคนมาหาซื้อ และสั่งจองกันต่อเนื่องและขายหมดทุกวัน สำหรับพุทราของสวนแห่งนี้เป็นพุทราที่มีลูกโต ซึ่งเกรด A น้ำหนักเฉลี่ย 8 ลูกต่อ 1 กิโลกรัม โดยในแต่ละปีสามารถเก็บผลผลิตได้มากกว่า 40 ตัน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!