จนท. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ มอบเสื้อกันหนาวให้ไออุ่นแก่นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหญ้าไซ

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายสราวุธ อุเทนรัตน์ หัวหน้าบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหญ้าไซ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหญ้าไซ นักจัดการงานในพระองค์ ทหารชุด ชป. ห้วยหญ้าไซ ร่วมมอบเสื้อกันหนาวแก่เด็กนักเรียนเพื่อให้ความอบอุ่น และคลายหนาว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหญ้าไซ ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงรายสำหรับบ้านห้วยหญ้าไซ ตั้งอยู่ในเขต ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย มีภูมิประเทศเป็นทิวเขา สลับ      ซับซ้อนมีสภาพป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ โดยภูมิอากาศมี 3 ฤดู ในฤดูหนาวจะมีอากาศค่อนข้างหนาวมาก โดยเฉพาะเวลากลางคืน และปีนี้เป็นที่อากาศหนาวเย็นที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจึงจัดให้ไออุ่นมอบเสื้อกันหนาวแก่เด็กนักเรียน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!