ส่วนราชการและปชช. รณรงค์เดินวิ่งไม่โกง เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดกิจกรรมเดินวิ่งไม่โกง เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีส่วนราชการ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เดินทางมาร่วมลงทะเบียนเดินวิ่ง จำนวน 1,200 คน ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการต่อต้านการทุจริต การแสดงบนเวีเต้นประกอบเพลงชุด เยาวชนไทยใจซื่อตรง โดยนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต
จากนั้น นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ก็ได้นำส่วนราชการ ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดิน-วิ่ง จากบริเวณ หน้าศาลากลางจังหวัด ไปตามถนนขุนลุมประพาส ไปถนนบายพาสด้านหลังโรงพยาบาลศรีสังวาลแม่ฮ่องสอน ผ่านไปยังสนามบินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าสู่ถนนสิงหนาทบำรุงเข้าถนนขุนลุมประพาสผ่านหน้าอนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา มุ่งตรงสู่หน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร
การรณรงค์ไม่โกง เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำการเมือง ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!