เริ่มใช้วันนี้ ! กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ ฝ่าฝืนปรับ 4 หมื่นบาท

ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป บุหรี่ซิกาแรต ที่จะวางขายในไทยได้ ต้องเป็นซองบุหรี่ซิกาแรตรูปแบบใหม่เท่านั้น โดย คณะรัฐมนตรีและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ จะลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีทันทีกับผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้ขายรายใดที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

เนื่องจากได้ประกาศให้ผู้ประกอบการรับทราบล่วงหน้าแล้วถึง 1 ปี เพื่อเตรียมการและปรับตัว หากพบการขายบุหรี่ซองรูปแบบเก่า ร้านค้าจะมีความผิดฐานขายผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่ได้จัดให้มีหีบห่อตามที่กฎหมายกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท

ทั้งนี้ แจ้งเตือนไปยังร้านค้าปลีกทั่วประเทศ ยกเลิกการจำหน่ายบุหรี่ซองรูปแบบเก่าตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นี้ ในกรณีร้านค้าใดมีบุหรี่ซองรูปแบบเก่าคงค้าง หรือไม่สามารถขายได้ทันตามกำหนดเวลา ขอให้ติดต่อประสานไปยังบริษัทผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือตัวแทนค้าส่ง เพื่อเยียวยาแก้ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจากขณะนี้ผู้ผลิตและผู้นำเข้ามีสินค้าบุหรี่ซองรูปแบบใหม่ หรือซองบุหรี่แบบเรียบเพียงพอในการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าปลีกทั่วประเทศ
สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2590-3852.

ร่วมแสดงความคิดเห็น