ผอ.สบอ.16 แม่สะเรียง ขอความร่วมมือนทท. ลดการใช้พลาสติกและผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก

นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เปิดเผยว่า “ในช่วงเดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ทางตอนบนของประเทศไทยจะมีอุณหภูมิลดต่ำลง อากาศจะหนาวเย็นในหลายพื้นที่ จึงเป็นแหล่งทางเลือกสำหรับประชาชนที่ต้องการท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ ศึกษาธรรมชาติในช่วงนี้ จึงถูกจัดว่าเป็นฤดูแห่งการท่องเที่ยวของทางภาคเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนั้นจึงฝากถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ให้มีความเตรียมพร้อมของร่างกาย และจิตใจ เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นอาจส่งผลต่อสุขภาพได้ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ตลอดจนประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวงดการนำกล่องโฟมเข้ามาในพื้นที่ ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ลดการใช้ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร ลดใช้ขวดน้ำที่มีพลาสติกหุ้มฝาขวด หลอด และช้อนส้อม ที่ทำจากพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง งดการสูบรี่ในที่สาธารณะ งดเว้นการนำสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเข้ามาในพื้นที่ เพื่อเป็นการรักษาธรรมชาติที่งดงามบริสุทธิ์ให้คงไว้ไม่เป็นขยะเน่าเหม็นในพื้นที่สำหรับในปัจจุบันมีการรณรงค์ให้ลดใช้ถุงพลาสติกกันอยู่มากมาย เพราะถุงพลาสติกเป็นปัญหาหลักของภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ปัญหาหลัก ๆ มาจากมนุษย์ที่เดินทางเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นตัวการสำคัญในการใช้พลาสติก โฟม หรือสิ่งที่ย่อยด้วยตัวเองไม่ได้และผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก ทั้งการใช้ถุงพลาสติก หลอดพลาสติก ล้วนแล้วแต่เป็นต้นเหตุของขยะมูลฝอย ที่ต้องใช้เวลาหลายร้อยปีในการย่อยสลาย หากทุกคนช่วยกันลดการใช้ถุงพลาสติกจะทำให้ปัญหาภาวะโลกร้อนมีแนวโน้มที่ลดลง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!