วอนขอรับบริจาคเครื่องนุ่งห่มช่วยชาวบ้านยากไร้บนดอยสูง พื้นที่ต.ป่าแดด หลังอากาศหนาว

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2562 นายสนั่น อินต๊ะไชยวงค์ กำนันตำบลป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย แจ้งว่า เนื่องจากภัยหนาวที่ครอบคลุมทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ที่มีแนวโน้มว่าจะหนาวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องกว่าทุกปี ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าแดด ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นอื่น ๆ เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนดอย มีฐานะยากจน ซึ่ง ต.ป่าแดด มีทั้งหมด 22 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่อยู่บนดอยที่ราบสูง ทาง ต.ป่าแดด จึงขอประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ เพื่อขอรับบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องกันหนาว รวมไปถึงของใช้จำเป็นสำหรับหน้าหนาว (ทั้งเก่าและใหม่) เพื่อมอบให้เด็ก ๆ และประชาชนผู้ขาดแคลนที่กำลังประสบภัยหนาวอยู่ในพื้นที่อยู่ขณะนี้
จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคครั้งนี้ โดยท่านสามารถนำของมาบริจาคได้ ณ ศูนย์ประสานงานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โทร.053-708444

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!