วค.อต.รุ่น 17 รวมพลังที่ จ.แพร่ ร่วมพบปะและทำบุญให้เพื่อนที่ล่วงลับ

เมื่อวันที่ 7–8 ธันวาคม 2562 นายมนตรี ชัยเลิศวีรกร ประธานศิษย์เก่าวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์รุ่น 17 จังหวัดแพร่ และเพื่อน ๆ จังหวัดแพร่ ได้จัดงานเลี้ยงรุ่น วค.อต.รุ่น 17 ณ โรงแรมนครแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ ซึ่งปีนี้ จังหวัดแพร่ เป็นเจ้าภาพ โดยมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพทุกปีใน 5 จังหวัดได้แก่ จังหวัดเชียงราย (มีเพื่อนจากจังหวัดพะเยา และจังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นเจ้าภาพ) จังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ และจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทำบุญให้กับเพื่อน ๆ ที่ล่วงลับไป ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด ในปีนี้มีเพื่อนจาก จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพะเยา และจังหวัดสุโขทัย ร่วมงาน 403 คน ในวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ช่วงเช้าลงทะเบียน และเที่ยวใน อำเภอเมือง โดยรถรางของ อบจ.แพร่ ช่วงเย็นพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมี ดร.สุวิทย์ ทูลคำ ประธานรุ่น กล่าวเปิดงานและมอบธงให้กับ จังหวัดอุตรดิตถ์ที่เป็นเจ้าภาพจัดงานในปี 2563 ต่อไป วันที่ 8 ธันวาคม ช่วงเช้าทำบุญให้กับเพื่อน ๆ ที่ล่วงลับ โดยกราบนิมนต์ ครูบาพัตร วิสุทธสีโล วัดพระพุทธวิชิตมาร องค์จำลอง ทำพิธีดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!