หนาวนี้เที่ยว “บ่อน้ำร้อนฝาง” อาบน้ำแร่ แช่น้ำพุร้อน

อำเภอฝาง เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่อยู่ตอนบนของจังหวัดเชียงใหม่ติดชายแดนประเทศพม่า ด้วยความที่ฝางเป็นเมืองที่สงบเงียบ วิถีชีวิตของผู้คนที่ผสมกลมกลืนหลากหลายเผ่าพันธุ์กลายเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ามาเยือนเมืองแห่งนี้ไม่ขาดสาย
จากเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางสาย 107 มุ่งหน้าสู่อำเภอแม่ริม แม่แตง เชียงดาว ไชยปราการ ฝาง ตลอดสองข้างทางจะลัดเลาะไปตามภูเขาเลียบแม่น้ำปิง ถนนช่วงจากแม่แตงไปถึงฝางนั้นเป็นทางคดเคี้ยวสลับกับขึ้นเขาสูง บางช่วงถนนแคบและชัน ดังนั้นการเดินทางจึง ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ จากแม่แตงไปถึงฝางนั้นใช้เวลาชั่วโมงเศษ ๆ หากท่านต้องการจะขับรถชมทิวทัศน์บริเวณริมสองข้ามก็มีสถานท่องเที่ยวต่าง ๆ มากมาย เริ่มจากอำเภอแม่แตงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามได้แก่ เขื่อนแม่งัด
ซึ่งเป็นเขื่อนดินขนาดใหญ่ของกรมชลประทาน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520 ใช้เก็บกักน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้า สำหรับเขื่อนแม่งัดมีบริการแพพักให้นักท่องเที่ยวได้ล่องเรือออกไปชมทะเลสาบหรือนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการตกปลาก็สามารถเดินทางไปที่เขื่อนแม่งัดแห่งนี้ได้ หากนักท่องเที่ยวที่นิยมการขี่ช้างล่องแพต้องขับรถมุ่งหน้าไปอีกหน่อยถึงอำเภอแม่แตง บริเวณนี้จะมีศูนย์ฝึกช้างและปางช้างต่าง ๆ ไว้บริการนักท่องเที่ยวหลายแห่งด้วยกัน สนนราคาก็ตกประมาณคนละ 200-500 บาท จากแม่แตงมุ่งหน้าสู่เชียงดาวระยะทางประมาณ 20 กว่ากิโลเมตร ท่านสามารถพบเห็น
เทือกดอยหลวงเชียงดาว ซึ่งเป็นยอดดอยที่สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศคือสูง 2,195 ม.จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ดอยหลวงเชียงดาวเป็นเทือกเขาหินปูนรูปกรวยคว่ำ มีความหลากหลายทางชีวภาพมาก
จากเชียวดาวไปถึงฝางระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตรถนนในช่วงนี้เป็นภูเขาสูง ทางจะวกวนอยู่ในเทือกเขา เส้นทางจากเชียงดาวไปอำเภอฝางบางช่วงจะลัดเลาะไปตามลำน้ำปิง พอใกล้ถึงเขตฝางจะเป็นแอ่งที่ราบ บริเวณสองข้างทางส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ปลูกกระเทียมและพืชผักเมืองหนาวต่าง ๆ สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอฝางที่ขึ้นชื่อได้แก่ “บ่อน้ำร้อนฝาง” หรือ “โป่งน้ำร้อนฝาง”
ซึ่งมีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมาก บ่อน้ำร้อนฝางจะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ฝางกับวนอุทยานบ่อน้ำร้อนฝางและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำฝาง การเดินทางไปบ่อน้ำร้อนฝาง ก่อนถึงตัวเมืองฝางจะใช้เส้นทางสายอ้อมเมือง เลี้ยวซ้ายเข้าอุทยานแห่งชาติแม่ฝางระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ตลอดสองข้างทางจะเป็นหมู่บ้านสลับกับทุ่งนา เมื่อมาถึงอุทยานแห่งชาติแม่ฝาง นักท่องเที่ยวจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ คนละ 20 บาท บ่อน้ำร้อนฝางเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ เกิดจากความร้อนใต้พิภพอยู่ในพื้นที่กว่า 10 ไร่ ซึ่งมีทั้งบ่อผุดและน้ำพุร้อนที่มีไอน้ำพุ่งขึ้นสูงถึง 40 เมตร อุณหภูมิของน้ำผิวดินประมาณ 90-100 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ภายในเวลาเพียง 5-10 นาทีนอกจากนั้นภายในบ่อน้ำร้อนฝางยังมีบริการอาบน้ำแร่ อบไอน้ำ ในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพักผ่อนและเที่ยวชมความสวยงามของบ่อน้ำร้อนฝางเป็นจำนวนมาก ในพื้นที่อำเภอฝางยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ถือได้ว่าสวยงามและบริสุทธิ์ก็คือ ดอยผ้าห่มปก ซึ่งนับเป็นดอยสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศคือสูง 2,285 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นรองเฉพาะแค่ดอยอินทนนท์เท่านั้น บนยอดดอยผ้าห่มปกจะเป็นทุ่งโล่งเกิดจาก สภาพธรณีวิทยาที่มีชั้นดินตื้น ประกอบกับอากาศที่มีลมกระโชกแรงตลอดปี
จากบริเวณยอดดอยนักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามและเห็นถนนบนสันเขาขนานไปกับชายแดนไทย – พม่าอย่างชัดเจน การเดินทางจากเชียงใหม่ไปตามทางหลวงสาย 107 ถึงอำเภอฝางเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสายอ้อมเมือง ฝาง – ม่อนปินประมาณ 3 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวเข้าถนน รพช. สู่บ้านโป่งน้ำร้อนถึงอุทยานแห่งชาติแม่ฝางระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร รวมระยะทางจากเชียงใหม่ถึง บ่อน้ำร้อนฝาง 160 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง
บทความโดย
จักรพงษ์ คำบุญเรือง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!