“ของขวัญแด่พระราชา” พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการ ปตท. ครั้งที่ 20 หอศิลปวัฒนธรรม มช.

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. มีพิธีมอบรางวัลการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 20 ในหัวข้อ “ของขวัญแด่พระราชา” พร้อมพิธีเปิดนิทรรศการภาพวาดที่ได้รับรางวัล และนิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34 สัญจรภาคเหนือ นิทรรศการจัดแสดงถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มี รศ.อัศวิณีย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน คุณอัจฉริยา เจริญศักดิ์ กล่าวถึงการจัดงานและมอบรางวัล พร้อมร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ขอเชิญร่วมชมผลงานนิทรรศการได้ ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!