พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน เลื่อนเกียรติยศ พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานโกศไม้สิบสอง ฉัตรเครื่อง ตั้งประดับเป็นเกียรติยศ และพระราชทานพวงมาลาหลวง พระราชทานพวงมาลาพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ วางที่หน้าโกศศพ พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 อดีตประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 (หนเหนือ) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ อดีตพระวิปัสสนาจารย์ หัวหน้า เขต 5 เขต 7
พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 17.00 น. ณ มหาศาลาหทัยนเรศว์ร วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่
พระราชทาน แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ไฉน กลองชนะ ประโคมขณะพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ
พระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม กำหนด 7 วัน
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วัน พระราชทานศพ พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล)
พระเดชพระคุณหลวงปู่เข้าสู่นิพพาน เมื่อเวลา 00.25 น. ท่ามกลางคณะพระภิกษุสามเณร และศิษยานุศิษย์ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562 สิริอายุ 96 ปี 76 พรรษา
พระเดชพระคุณหลวงปู่ ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ฝ่ายวิปัสสนาธุระเป็นรูปแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2559
ขอน้อมกราบถวายความอาลัยหลวงปู่ทอง ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!