พิธีเปิด “ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง”

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดศูนย์สุขภาพ เวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง สนับสนุนโดย สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากร กล่าวต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคุณสุภาภรณ์ ตรีแสน รองผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พันเอกถิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีเปิดฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ ตลาดราชวงศ์ จ.ลำปาง
ทั้งนี้สำหรับ “ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง” เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจัดทำขึ้น ตามนโยบายของ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ด้านการบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ โดยเพื่อให้เกิดความเหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อย และใช้พื้นที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนส่วนรวม ซึ่งในปี 2562 ทางสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ได้บูรณาการร่วมกับ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ในส่วนภูมิภาค จัดตั้งศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ภายในตลาดราชวงศ์ จังหวัดลำปาง โดยเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในรูปแบบเชิงสังคม ซึ่งนอกเหนือจากการใช้พื้นที่ตลาด เป็นแหล่งค้าขายสินค้าและอาหารท้องถิ่นที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานแล้ว ยังเป็นการใช้พื้นที่เพื่อส่งเสริมด้านการดูแลคุณภาพชีวิต และการเอาใจใส่ต่อสุขภาพพลานามัยของประชาชนทั่วไป ให้ประชาชนและผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าถึงงานการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐาน

โดยภายใน “ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง” ปัจจุบันได้เปิดให้บริการงานทางสุขภาพในด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย อาทิเช่น การตรวจเจาะเลือดตามคำสั่งแพทย์ ตรวจวัดระดับน้ำตาล ไขมัน โลหิตจาง หาภาวะโรคเก๊าท์ รวมถึงการตรวจพิเศษอื่นๆ หาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ข้ออักเสบ รูมาตอยด์ การตั้งครรภ์ ไทรอยด์ การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง, การตรวจสุขภาพประจำปี, การเอกซเรย์ทรวงอก ปอด การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง หาความผิดปกติของอวัยวะภายใน เช่น นิ่วในไต นิ่วถุงน้ำดี ก้อนเนื้อในตับ ก้อนเนื้อในเต้านม ภาวะตับแข็ง, นอกจากนี้ยังมีงานบริการอื่นๆ เช่น บริการนวดแผนไทย และการรักษาทางกายภาพบำบัด เป็นต้น โดยค่าบริการสามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิของข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง ตั้งอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ตลาดราชวงศ์ อำเภอเมืองลำปาง เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.00 น. โดยประชาชนที่จะเข้าใช้บริการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลข โทรศัพท์ 0-5422-3177

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!