IUCN เตือนภัยโลกร้อน “ออกซิเจนในมหาสมุทร ลดต่ำขั้นวิกฤติ”

“เชียงใหม่นิวส์” ขอนำเสนอเรื่องราว เตือนภัยเกี่ยวกับโลกร้อน เนื่องจาก “IUCN” ได้ออกมาเตือนว่า ออกซิเจนในมหาสมุทร กว่า 700 แห่ง ต่ำถึงขั้นวิกฤติ และเกรงว่าจะส่งผลกระทบ ที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำอย่าง ฉลาม ทูน่า ปลาใหญ่ และ สัตว์ทะเลอื่น ๆ จึงวอนขอให้ลดก๊าซเรือนกระจก และมลพิษเกษตรกรรม
ฉลาม ทูน่า ปลากระโทง และสัตว์น้ำขนาดใหญ่ตัวอื่น ๆ จึงจัดว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง เพราะขนาดตัวของมันที่ต้องใช้ปริมาณออกซิเจน ที่มากกว่าในการหายใจในน้ำ โดยในปี 2019 มีพื้นที่ที่ออกซิเจนในน้ำหายไปในระดับที่อันตรายกว่า 700 แห่ง ในขณะที่ปี 1960 มีพื้นที่เหล่านั้นเพียง 45 แห่งเท่านั้น
อีกทั้ง การทำเกษตร ส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก ด้วยจำนวนปุ๋ยเคมีที่ต้องใช้ในการเพาะปลูกจำนวนมากเกินความจำเป็น หรือปุ๋ยคอกที่เกิดจากอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ ซึ่งปุ๋ยเหล่านี้ไหลออกจากพื้นดินลงสู่แม่น้ำและทะเล ไปเป็นอาหารให้กับสาหร่ายและตะไคร่น้ำ จนพวกมันผุดขึ้นมาเป็นจำนวนมาก และเมื่อพวกมันตาย ก็ดึงให้ออกซิเจนในน้ำใช้อีกในตอนที่ย่อยสลาย
ชุดข้อมูลนี้ได้ถูกเผยแพร่ผ่าน ในงาน “UN Climate Conference หรือ COP25 ณ กรุงมาดริด ประเทศสเปน” โดย “Grethel Aguilar” รักษาการผู้อำนวยการของ “The International Union for the Conservation of Nature (IUCN)” กล่าวว่า ปัญหาของมหาสมุทรควรถูกหยิบยกมาเป็นอีกประเด็นหลักสำคัญ ต่อการประชุมครั้งนี้ด้วย
ที่มา : Environman
ภาพ : IUCN (https://www.facebook.com)

ร่วมแสดงความคิดเห็น