บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด และ “baan & BEYOND” ร่วมสนับสนุน “โครงการ สร้างฝายชะลอน้ำ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.9 ”

ที่ผ่านมาเมื่อเร็ว ๆ นี้ 6 ธันวาคม 2562 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด และ “baan & BEYOND” ได้ร่วมสนับสนุน “โครงการ สร้างฝายชะลอน้ำ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.9 ” ซึ่งสืบเนื่องด้วยองค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับอำเภอแม่แจ่ม จัดทำกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล “โครงการ สร้างฝายชะลอน้ำ สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน ร.9 ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 2 เมษายน 2563 ณ หมู่บ้านใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็น โครงการต่อยอดจากปี 2562 ระยะที่ 5 “ฝายต้นน้ำลำธาร” ตามแนวพระราชดำริ
ซึ่ง บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด และ “baan & BEYOND” ภาคเอกชน ได้ให้การสนับสนุน กิจกรรมดังกล่าว ดังนี้ บริจาคปูน TPI ค่าปูน 3,350 ถุง + ไวเมช หนา 3.4 ม. ยาว 100 ม. จำนวน 30 ม้วน เป็น 470,000 บาท
โดยมีจากภาพ : นายอำเภอแม่แจ่ม (นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์) ประธานรับมอบปูน, คุณภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยงประธานองค์การป่ารักษ์น้ำแห่งประเทศไทย, คุณรัฐวิชญ์ ศุภสวัสดิ์รัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด, คุณอัครรัตน์ ดวงแก้ว ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ซีอาร์ซี ไท วัสดุ จำกัด, คุณชุติพร คงเจริญสุข บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด, คุณสหัษพญน์ ร่มโพธิ์เย็น ผู้จัดการเขต บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัดและคุณบวร สุริะชัยพันธ์ นายกอบต.แม่นาจร

ร่วมแสดงความคิดเห็น