คลายหนาว!! นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนมอบผ้าห่มให้กับประชาชน

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นาง ศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสุรางค์รัตน์ ณ ลำปาง หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 250 ชุด ในโครงการ กาชาดลำพูน ปันน้ำใจ ต้านภัยหนาว มอบให้ประชนชน ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการบรรเทาภัยหนาวในช่วงฤดูหนาว
โดยมีนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอโฮ่ง มอบหมายให้นางรัญจวน วรรณภิระ รองนายกกิ่งกาขาดอำเภอบ้านโฮ่งพร้อมกรรมการกิ่งกาชาดร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดดอยแดน หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น