อย่าพลาด 20-24 ธ.ค. เที่ยวงานโครงการหลวง ฟรีค่าผ่านประตู ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์

วันที่ 20-24 ธันวาคม 2562 เที่ยวงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี ฟรี ค่าบัตรผ่านประตู เวลา 09.00 น. – 20.00 น. ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ ภายในงานชม
-นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ความสำเร็จของโครงการหลวง จาก รัชกาลที่ 9 สืบสานสู่ รัชกาลที่ 10”
-นิทรรศการประวัติศาสตร์โครงการหลวง และผลความก้าวหน้าในการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– จำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์โครงการหลวงที่ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพดี มีคุณประโยชน์สูง และส่งเสริมสุขภาพมาจำหน่าย กว่า 1,200 รายการ (รักษ์โลกร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก)
-สาธิตการประกอบอาหารจากผลิตผลโครงการหลวง
-อาหารเครื่องดื่มหลากหลายเมนู และพักผ่อนในสวนกาแฟโครงการหลวง
-การแสดงวัฒนธรรมชนเผ่า
วันที่ 22-24 ธันวาคม 2562 ถอดบทเรียน 50 ปี ในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธาน การสืบสานรักษา ต่อยอดงานโครงการหลวง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น