คณะมนุษยศาสตร์ มช.แถลงข่าว คอนเสิร์ตการกุศล 55 ปี ของคณะฯ

วันนี้ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางสุมาลี กันจินะ นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตรจาร์ย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวการจัด คอนเสิร์ตการกุศล 55 ปี เพื่อน้องและคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยสมาคมนักศึกษาเก่าคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกับคณะมนุษย์ศาตร์ และสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คอนเสิร์ตในครั้งนี้จะมีศิลปิน เจ เจตริน วรรธะสิน .Bowky tion และวงดนตรีของนักศึกษาของคณะฯ งานคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อ เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารายได้สมทบเข้ากองทุนศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ เวลานี้บัตรมีจำหน่ายแล้วที่ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ สอบถามเพิ่มเติมหรือสำรองบัตรได้ที่ 053-943225

ร่วมแสดงความคิดเห็น